Svadobný deň je pre väčšinu z nás jednou z najkrajších

udalostí v živote. Každý by si želal, aby tento deň 

a neopakovateľné momenty v ňom boli preňho

nezabudnuteľné, na ktoré bude s radosťou spomínať.Uchovajte si svoje spomienky

prostredníctvom kvalitného videozáznamu.

Ponúkam zhotovenie videozáznamu 

z priebehu svadobného dňa a iných spoločenských

udalostí, ktorý je dynamicky zostrihaný a podľa potreby

a vašich požiadaviek upravený efektmi, podfarbený

hudbou tak, aby originálne vystihol významné 

okamihy vášho jedinečného dňa.